© 2023 KOSMOS.COM.VN.
ALL RIGHTS RESERVED.

Chứng chỉ quốc tế của Robina Flooring

Các trung tâm kiểm định và đánh giá tầm cỡ quốc tế cho chúng ta các kết quả khách quan và đáng tin nhất. Sàn gỗ Robina sản phẩm và thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường quốc tế cũng không thể thiếu các tiêu chuẩn và chứng chỉ này

CÁC CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ TIÊU BIỂU CỦA SÀN GỖ ROBINA


MITI - Industrial Excellence Awards : Certificate of Export Excellence 2008 & Product Excellence Award 2010
 

MITI - Industrial Excellence Awards : Certificate of Export Excellence 2008 & Product Excellence Award 2010MITI - Industrial Excellence Awards : Certificate of Export Excellence 2008 & Product Excellence Award 2010

Công nhận của Chính phủ Malaysia về những nỗ lực hiệu quả của Robina Flooring trong việc quảng bá sản phẩm trên toàn thế giới, cũng như cải tiến liên tục việc quản lý chất lượng, đổi mới sản phẩm và đóng góp cho các thực hành thân thiện với môi trường.

EN 13329 : 2009.
EN 13329 : 2009.

Chứng thực từ Viện nghiên cứu gỗ Fraunhofer, Viện Wihelm-Klauditz (WKI) đã chứng minh rằng Sàn gỗ Robina tuân thủ các yêu cầu quốc tế.


Robina Flooring is MS ISO 9001 : 2008 certified.
Robina Flooring is MS ISO 9001 : 2008 certified.
Robina Flooring is MS ISO 9001 : 2008 certified.
Chứng nhận này đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm của chúng tôi là phù hợp và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế.

Homedec'11 Quality Award
Homedec'11 Quality Award

Công nhận về sự xuất sắc trong tính năng sản phẩm đổi mới và chất lượng của dòng sản phẩm bộ sưu tập Kiểu dáng đẹp


Robina Flooring is MS ISO 14001:2015 certified.

Robina Flooring is MS ISO 14001:2015 certified.
Robina Flooring is MS ISO 14001:2015 certified.
Chứng nhận này là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả (EMS) nhằm bảo vệ môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.

Singapore Green Label Scheme
Singapore Green Label Scheme
Sàn gỗ Robina là nhà sản xuất ván sàn đầu tiên tại Malaysia được Singapore Green Council Council (SEC) cấp chứng chỉ Green Green Label, một tổ chức nổi tiếng toàn cầu về chính sách "Go Green".


Taiwan Green Building Materials
Taiwan Green Building Materials
Chứng nhận được cấp bởi chính quyền Đài Loan về cam kết của Robina đối với tính bền vững môi trường.